Argazkigintzaren Nazioarteko Eguna / Día Internacional de la Fotografía

 

 

 

ARGAZKIGINTZAREN NAZIOARTEKO EGUNA

 

 

Urtero legez, abuztuaren 19an, Photomuseumak Argazkigintzaren Nazioarteko Eguna antolatzen du. Parisen, 1839an Zientzia eta Arte Ederren Akademian lehenengo prozedura fotografikoaren, hau da daguerrotipoaren, aurkezpena egin zela aitzakiatzat hartuz.

Azken urteotan bezalaxe, egun osoan zehar Photomuseumeko sarrera doakoa izango da, baina COVID-19a dela-eta egoera berezia bizi dugunez, gure ospakizunak egoera berri honetara egokitu ditugu.

Beraz, aurtengoan hiru erakusketa tematiko berri irekiko ditugu Argazkigintzaren Nazioarteko Eguna ospatzeko asmoz:

·        Lehenengo solairuan, Argazki finkoa

Zinemagintzan lantzen den argazki-generoaren adibideak ikusteko aukera dago.

·        Bigarrengo solairuan, Lux

Argazkigintzari buruzko aldiz-kari ospetsuaren aleak daude ikusgai.

·        Hirugarrengo solairuan, In Memoriam

Minuteroei buruzko argazki-erakusketa Jose Mª Uriarte, museoaren lagun eta laguntzaile finari eskainitako omenaldia da.

 

Argazki Finkoa 

170.000 fotogramatik gorako bi orduko film baten espiritua gogorarazten duen irudi bakar bat sortzea erronka izugarria da. Mugimenduan dauden irudien argazkilariek erronka hori onartzen dute. Izan ere, ikusleok buruan izaten dugun filmaren irudia askotan pelikulan agertzen ez den argazki batena da. Zinema izarren argazki ezagun asko, setetik kanpo eginak dira, beren paperetarako erropekin apainduta. Batzuetan, idoloak promozionatzeko propio egindako espazioetan ateratzen dira, eta, horrela, pelikulari buruzko ikusmina sortzen dute, baita estreinaldiaren aurretik ere. Teknika hori estudio handien publizitate kanpaina itzelen garaian egin zen batez ere.

Film zaharren kasu batzuetan, grabazioetatik bizirik iraun duten erregistro bakarrak irudi finkoak eta publizitateko argazkiak dira, zoritxarrez haien jatorrizko kopiak aspaldi galdu baitziren.

"Irudi finkoen argazkilaria" etiketaren azpian, argazki-zuzendariarekin lan egiten duten irudien maisuak daude. Bere izaera multifazetikoa da eta bere helburu nagusietako bat "filmen ekoizpenean hartutako irudi finkoen artxiboen kontserbazioa sustatzea da, garrantzi historiko eta kulturala dutelako".

Gainera, azpimarratu nahi dugu irudi finkoen argazkilariaren papera publizitatetik, agertokien edo eszena guztien zehaztasunak hartzetik edo planifikatu gabeko "artxibotik" haratago hedatzen dela. Horregatik, bere lanaren zatirik garrantzitsuena, eta agian gutxien ezagutzen dena, antzezlarien eta taldearen dokumentazioa da.

 

Lux aldizkaria

“Lux. Revista de arte fotográfico” izeneko aldizkaria 1915ean sortu zen, nahiz eta bere lehen alea 1916ko apirila arte ez zen argitaratu. Aldizkaria 1922an desagertu zen. Bartzelonan argitaratu zen eta "Unión Fotográfico de Barcelona"-ren organo ofiziala izan zen. Zuzendariak José Noria Valandrón (gerentea) eta Rafael Areñas (zuzendari teknikoa) izan ziren. Biak sektorean ospe handia zuten argazkilari profesionalak ziren. Batetik, argazkigintza saltoki eta estudio entzutetsuak zituztelako, eta, bestetik, argazkigintza arte-adierazpena ere bazela defendatzeagatik ezagunak zirelako.

Espainian argazkigintzari buruzko prentsa espezializatuaren hutsunea bete zuen 1915etik 1919ra arte. Gerora, aldizkari eta egunkari fotografikoen zerrenda luzea argitaratzen hasi ziren: Revista Kodak (1919-36), El Fotógrafo Profesional (1921-26), El progreso Fotográfico (1920-36), Criterium (1921-23)...

Mugimendu piktoralistari atxikitako argazkilari ospetsuek, Claudio Carbonellek, Joan Vilatobak, Joaquim Plak, Miguel Goicoecheak, Miguel Renomek eta Francisco Andradak, besteak beste, euren argazkiak argitaratu zituzten orrialde horietan.

Lux, aldizkari espezializatuen erreferente bihurtu zen, bai artista ugariren lanak erakusteko erakusleiho izan zelako, bai zaleentzako ikaskuntza iturri izan zelako, bere orrialdeetan beren lanetarako beharrezkoa zen informazio teknikoa aurkitzen baitzuten.

In Memoriam

JOSE Mª URIARTE ASTARLOA

Durango (1956-2020)

Minuteroei buruzko argazki-erakusketa txiki honen aurkezpenarekin, Photomuseumek omenalditxo bat egin nahi dio Jose Mª Uriarteri, museoaren lagun eta laguntzaile finari.

Durangon jaioa, Zaldibar, Berriz, Iurreta eta Durangon aritu zen irakasle. Kezka eta zaletasun (mendia, trenak, argazkigintza eta Durangaldeko eta Durangoko historia) anitzeko gizona zen eta hori zela eta inguruko kultur jarduera batean baino gehiagotan ikertzen, dokumetatzen eta parte hartzen aritu zen. Bere ekarpen lekuko izan dira Gerediaga Elkartea, Durangoko Arte eta Historia Museoa eta Liburu Azoka edota Ibaizabal eta Katazka aldizkariak, besteak beste.

Argazkigintza bere pasioetako bat izan zen, hobeto esanda, argazkigintzaren historia. Izan ere, arlo horrekiko jakin-minak gure herriaren argazki-historiaren aditu izatera eraman zuten.

Baina Jose Mª Uriarteren nortasunaren ezaugarri bat azpimarratu behar bada, bere eskuzabaltasuna da. Eskuzabaltasun hori askotan erakutsi zuen: informazioa interesik gabe partekatuz, aholkuak emanez, materialak kultur erakundeei emanez... sarritan egin zituen jarduerak izan ziren, eta hori guztia, esker onik espero gabe.

Honen guztiaren adibide dugu Jose Mari Uriartek prestatu eta 2013an museo honi dohaintzan eman zion “Minutalariak” argazki erakusketa".

 

Photomuseuma handitasun horren lekuko izan da eta omenaldi txiki hau egin nahi izan diogu: eskerrik asko Jose Mª bihotz bihotzez.

 

DÍA INTERNACIONAL DE LA FOTOGRAFÍA

 

Anualmente, el 19 de agosto, el Photomuseum de Zarautz organiza el Día Internacional de la Fotografía, para conmemorar la presentación en 1839 del primer procedimiento fotográfico, el daguerrotipo, ante las Academias de Ciencias y de Bellas Artes de París.

Como en los últimos años, la entrada al Photomuseum será gratuita durante todo el día, pero debido a la situación especial que vivimos con motivo del COVID-19, hemos adaptado nuestras celebraciones a esta nueva situación.

Por lo tanto, este año abriremos al público tres nuevas exposiciones temáticas con el objetivo de celebrar el Día Internacional de la Fotografía:

·        En la primera planta, Foto fija

Se pueden ver ejemplos del género fotográfico que se utiliza en el mundo del Cine.

·        En la segunda planta, Lux

Se exponen ejemplares de la prestigiosa revista de fotografía.

·        En la tercera planta, In Memoriam

Una exposición sobre los minuteros a modo de homenaje a José Mª Uriarte, amigo y colaborador del museo.

 

Foto Fija

Crear una sola imagen que evoque el espíritu de una película de dos horas de más de 170.000 fotogramas es un desafío desalentador. Los fotógrafos de imágenes en movimiento aceptan ese desafío. De hecho, la imagen de una película que los espectadores tenemos en nuestras mentes a menudo es una fotografía que ni siquiera está en la película. Muchas de las fotografías más reconocibles de estrellas de cine, caracterizados para sus papeles, se crean fuera del set. A veces espacios elaborados ex profeso para promocionar a sus ídolos, y así crear expectación acerca de la película, incluso antes del estreno. Esta técnica tuvo su apogeo en los días de gran publicidad en los estudios.

En algunos casos de las películas antiguas, los únicos registros que han sobrevivo de sus grabaciones son las imágenes fijas y las fotografías de publicidad, ya que lamentablemente sus copias originales se perdieron hace mucho tiempo.

Bajo la etiqueta de "fotógrafo de imágenes fijas" estos maestros de la imagen trabajan estrechamente con el director de fotografía. Su papel es multifacético e incluye como uno de sus objetivos principales "la promoción de la preservación de archivos de imágenes fijas tomadas durante la producción de películas por su importancia histórica y cultural".

Además queremos destacar que el papel del fotógrafo de imágenes fijas se extiende mucho más allá de la publicidad, la grabación de escenarios, la cobertura de escena a escena y el "archivo" no planificado. Por ello, la parte más importante de su trabajo, y quizás la menos reconocida, es la documentación detrás del escenario del elenco y del equipo.

 

Revista Lux

Lux. Revista de arte fotográfico. Fundada en 1915, aunque su primer número no se publicó hasta abril de 1916, mantuvo su actividad hasta 1922. Se publicó en Barcelona y fue el órgano oficial de la “Unión Fotográfica de Barcelona”. Fue dirigida por José Noria Valandrón (gerente) y Rafael Areñas (director técnico), profesionales de la fotografía con amplio prestigio dentro del sector, tanto como regentes de comercios y estudios fotográficos propios reconocidos, como defensores de la fotografía como manifestación artística.

Cubrió el vacio que existía en España de prensa especializada sobre fotografía desde 1915 hasta 1919, en que comenzaron a publicarse una larga lista de revistas y diarios fotográficos: Revista Kodak (1919-36), El Fotógrafo Profesional (1921-26), El progreso fotográfico (1920-36), Criterium (1921-23)…

Fotógrafos renombrados adscritos al movimiento pictoralista, como Claudio Carbonell, Joan Vilatobà, Joaquim Pla, Miguel Goicoechea, Miguel Renom, Francisco Andrada publicaron sus fotografías en estas páginas.

Lux se convirtió en un referente de las revistas especializadas sirviendo de escaparate para mostrar la obra de numerosos artistas y como fuente de aprendizaje para aficionados que encontraban en sus páginas la información técnica necesaria para sus trabajos.

 

In Memoriam

 

JOSE Mª URIARTE ASTARLOA

 

Durango (1956-2020)

Con la presentación de esta pequeña exposición fotográfica sobre los Minuteros el Photomuseum quiere rendir un sentido homenaje a la figura de José Mª Uriarte, amigo y colaborador de este museo.

Natural de Durango, ejerció la docencia en las localidades vizcaínas de Zaldibar, Berriz, Iurreta y Durango. Sus inquietudes y aficiones (el monte, los trenes, la fotografía y la historia del Duranguesado y de Durango) le llevaron a interesarse, investigar, documentar y participar en más de una actividad cultural de su entorno más cercano. La Asociación Gerediaga, el Museo de Arte e Historia o la Feria del Libro de Durango y las revistas Ibaizabal y Katazka, entre otros, han sido testigos de su aportación.

La fotografía fue una de sus pasiones, mejor dicho, la historia de la fotografía. De hecho, su curiosidad hacia este campo le llevó ser un buen conocedor de la historia fotográfica de nuestro país.

Pero si hay que destacar una cualidad en la personalidad de José Mª Uriarte, es su generosidad. Generosidad que demostró en multitud de ocasiones: compartiendo información desinteresadamente, asesorando, donando materiales a instituciones culturales... fueron actuaciones que realizó con frecuencia, y todo ello, sin esperar ningún reconocimiento personal.

Ejemplo de todo esto es la exposición titulada Minuteros: muestra fotográfica preparada por José Mari Uriarte y que donó a este museo en el año 2013

El Photomuseum ha sido testigo de esa grandeza y hemos querido rendirle este pequeño homenaje: eskerrik asko Jose Mª.