• A

César Manrique

Abenduak

16

Diciembre

2022

18,00 H.

Doako sarrera 

Entrada gratuita 

AULA / GELA 

César Manrique

 

Photomuseumek sustatutako eta Zarauzko Udalak babestutako kultura hedapenerako Aula/Gela programaren barruan, ostiral honetako saioa César Manrique artista kanariarrari buruzkoa izango da.

César Manrique Cabrera (1919-1992) margolari, eskultore eta artista kanariarra izan zen. Bere obra Kanariar uharteetako ingurumen-balioen defentsarekin uztartu zuen. Kanarietako arte modernoaren erreferente bihurtu zen. Mundu-gizona, Lanzarote, bere jaioterria, izan zen arte interpretatzeko moduan eragin handiena izan zuena eta bere aztarnarik handiena utzi zuen tokia, zalantzarik gabe.

Artearen eta naturaren arteko harmonia bilatu zuen, sormenerako espazio gisa. Besteak beste, Ekologia eta Turismoko Munduko Saria eta Europa Saria eskuratu zituen.

 

 

AULA / GELA 

César Manrique

 

Dentro del programa Aula/Gela de difusión cultural promovido por el Photomuseum y patrocinado por el Ayuntamiento de Zarautz la sesión de este viernes se centrará en el artista canario César Manrique.

César Manrique Cabrera (1919-1992) fue un pintor, escultor y artista canario. Compaginó su obra con la defensa de los valores medioambientales de Canarias. Se convirtió en el referente del arte canario moderno. Hombre de mundo, fue Lanzarote, su isla natal, el lugar que, sin ninguna duda, más influyó en su manera de interpretar el arte y donde dejó su mayor huella.

Buscó la armonía entre el arte y la naturaleza como espacio creativo. Obtuvo, entre otros, el Premio Mundial de Ecología y Turismo y el Premio Europa.

Friedrich Nietzsche

Abenduak

09

Diciembre

2022

18,00 H.

Doako sarrera 

Entrada gratuita 

AULA / GELA 

XIX. mendeko genioak: Friedich Nietzsche

 

Photomuseumek sustatutako eta Zarauzko Udalak babestutako kultura hedapenerako Aula/Gela programaren barruan, ostiral honetako saioa Fiedrich Nietzsche filosofo alemaniarrari buruzkoa izango da.

Nietzschek artea, filologia, musika, historia, erlijioa, zientzia edo tragedia bezalako gaiei buruz idatzi zuen. Mendebaldeko kultura, erlijioa eta filosofia kritikatu zituen, horiek osatzen dituzten kontzeptuen genealogiaren bidez, bizitzarekiko jarrera moralen (positiboak eta negatiboak) azterketan oinarrituta.

Ilustrazioaren sekularismoaren garaipenaren ondorioei buruz hausnartu zuen, «Jainkoa hil da» oharrean adierazia, bere heriotzaren ondoren intelektual ospetsuenetako askoren agenda zehaztu zuen moduan.

Nietzschek ospe handia jaso zuen XX. mendearen bigarren erdian, filosofia garaikideko figura esanguratsu gisa. Bere eragina bereziki nabarmena izan zen filosofo existentzialista, kritiko, fenomenologiko, postestrukturalista eta postmodernoetan, eta Max Weberren soziologian. Hiru «susmoen maisuetako» bat da, Karl Marx eta Sigmund Freudekin batera.

 

 

AULA / GELA 

Genios del siglo XIX: Friedrich Nietzsche

 

Dentro del programa Aula/Gela de difusión cultural promovido por el Photomuseum y patrocinado por el Ayuntamiento de Zarautz la sesión de este viernes se centrará en el filósofo alemán Fiedrich Nietzsche.

Nietzsche escribió sobre temas tan diversos como el arte, la filología, la música, la historia, la religión, la ciencia o la tragedia. Hizo una crítica de la cultura, la religión y la filosofía occidental mediante la genealogía de los conceptos que las integran, basada en el análisis de las actitudes morales (positivas y negativas) hacia la vida.

Meditó sobre las consecuencias del triunfo del secularismo de la Ilustración, expresada en su observación «Dios ha muerto», de una manera que determinó la agenda de muchos de los intelectuales más célebres después de su muerte. 

Nietzsche recibió amplio reconocimiento durante la segunda mitad del siglo XX como una figura significativa en la filosofía contemporánea. Su influencia fue particularmente notoria en los filósofos existencialistas, críticos, fenomenológicos, postestructuralistas y posmodernos, y en la sociología de Max Weber. Es considerado uno de los tres «maestros de la sospecha», junto a Karl Marx y Sigmund Freud.

 

Karl Marx

Abenduak

02

Diciembre

2022

18,00 H.

Doako sarrera 

Entrada gratuita 

AULA / GELA 

XIX. mendeko genioak: Karl Marx

 

Photomuseumek sustatutako eta Zarauzko Udalak babestutako kultura hedapenerako Aula/Gela programaren barruan, ostiral honetako saioa Karl Heindrich Marx intelektual eta politikari komunistari buruzkoa izango da.

XIX. mendea aurrekaririk gabeko aldaketa baten lekuko izan zen, industrian, zientzian eta gizartean izandako iraultzen eta iraultzen ondorioz. Garai hartan autoritate tradizionala zalantzan jarri zen. Munduari buruzko ikuspegi berriak sartu ziren, gaur egun ere bizitzari zentzua emateko dugun moduan presente daudenak. Karl Marxek XX. mendea irauli zuten ideia politiko berriak sartu zituen.

Marx jatorri juduko filosofo, ekonomista, soziologo, kazetari, intelektual eta politikari komunista alemaniarra izan zen. Filosofian, historian, zientzia politikoan, soziologian eta ekonomian pentsamenduaren hainbat arlo hartzen ditu bere lan zabal eta eraginkorrean. Gainera, kazetaritza eta politikaren praktikan murgildu zen, bere pentsamenduan beti teoria eta praktikaren arteko lotura proposatuz. Friedrich Engelsekin batera, sozialismo zientifikoaren, komunismo modernoaren, marxismoaren eta materialismo historikoaren aita da. Bere lanik ezagunenak Alderdi Komunistaren Manifestua (Engelsekin batera) eta Kapitala (II. eta III. liburukiak hil ondoren argitaratuak) dira.

Marx, normalean, Émile Durkheim eta Max Weberekin batera aipatzen da gizarte-zientzia modernoaren hiru arkitekto nagusietako bat bezala; aldi berean, Friedrich Nietzsche eta Sigmund Freudekin batera, "susmoaren eskolako" XIX. mendeko hiru maisuetako bat bezala ikusten da. Historiako figura eragingarri eta eztabaidagarrienetako bat bezala ere deskribatu izan da.

 

AULA / GELA 

Genios del siglo XIX: Karl Marx

 

Dentro del programa Aula/Gela de difusión cultural promovido por el Photomuseum y patrocinado por el Ayuntamiento de Zarautz la sesión de este viernes se centrará en el intelectual y político comunista Karl Heindrich Marx.

El siglo XIX fue testigo de un cambio sin precedentes, fruto de una serie de revoluciones y vuelcos en la industria, la ciencia y la sociedad. Fue un tiempo en el que se puso en entredicho la autoridad tradicional. Se Introdujeron nuevas perspectivas sobre el mundo, que todavía hoy están presentes en nuestra forma de dar sentido a la vida.  Karl Marx introdujo nuevas ideas políticas que revolucionaron el siglo XX.

Marx fue un filósofo, economista, sociólogo, periodista, intelectual y político comunista alemán de origen judío. En su vasta e influyente obra abarca diferentes campos del pensamiento en la filosofía, la historia, la ciencia política, la sociología y la economía; Además incursionó en la práctica del periodismo y la política, proponiendo siempre en su pensamiento una unión entre teoría y práctica. Junto a Friedrich Engels, es el padre del socialismo científico, comunismo moderno, marxismo y materialismo histórico. Sus obras más conocidas son el Manifiesto del Partido Comunista (en coautoría con Engels) y El capital (publicados los tomos II y III póstumamente).

Marx es normalmente citado junto a Émile Durkheim y a Max Weber como uno de los tres principales arquitectos de la ciencia social moderna; a la vez, junto con Friedrich Nietzsche y Sigmund Freud, es visto como uno de los tres maestros del siglo XIX de la "escuela de la sospecha". También ha sido descrito como una de las figuras más influyentes y controvertidas de la historia.

 

Sigmund Freud

Azaroak

25

Noviembre

2022

18,00 H.

Doako sarrera 

Entrada gratuita 

AULA / GELA 

XIX. mendeko genioak: Sigmund Freud

 

Photomuseumek sustatutako eta Zarauzko Udalak babestutako kultura hedapenerako Aula/Gela programaren barruan, ostiral honetako saioa Sigmund Freud psikoanalisiaren aitari buruzkoa izango da.


XIX. mendea aurrekaririk gabeko aldaketa baten lekuko izan zen, industrian, zientzian eta gizartean izandako iraultzen ondorioz. Garai hartan autoritate tradizionala zalantzan jarri zen. Munduari buruzko ikuspegi berriak sartu ziren, gaur egun ere bizitzari zentzua emateko dugun moduan presente daudenak. Sigmund Freudek zalantzan jarri zuen garenaren esentzia bera.

Ikertzaile gisa zuen interes zientifikoa neurologiaren alorrean oinarritu zen, eta, pixkanaka, alderdi psikologikora bideratu zen. Apurka-apurka, sugestio hipnotikoa eta metodo katartikoa elkartze askearekin eta ametsen interpretazioarekin ordezkatu zituen. Hori guztia psikoanalisiaren abiapuntu bihurtu zen, eta hari eskaini zion bizitza osoa.

Freudek Frankfurt-Meineko Goethe Saria jaso zuen bere jarduera sortzaileagatik. Hiru “susmoen maisuetako” bat da, Karl Marx eta Fiedricht Nietzscherekin batera.

 

AULA / GELA 

Genios del siglo XIX: Sigmund Freud

 

Dentro del programa Aula/Gela de difusión cultural promovido por el Photomuseum y patrocinado por el Ayuntamiento de Zarautz la sesión de este viernes se centrará en el padre de psicoanálisis Sigmund Freud.

 

El siglo XIX fue testigo de un cambio sin precedentes, fruto de una serie de revoluciones y vuelcos en la industria, la ciencia y la sociedad. Fue un tiempo en el que se puso en entredicho la autoridad tradicional. Se Introdujeron nuevas perspectivas sobre el mundo, que todavía hoy están presentes en nuestra forma de dar sentido a la vida.  Sigmund Freud se cuestionó la esencia misma de lo que somos.

Su interés científico inicial como investigador se centró en el campo de la neurología, derivando progresivamente hacia la vertiente psicológica. Paulatinamente, reemplazó tanto la sugestión hipnótica como el método catártico por la asociación libre y la interpretación de los sueños. Todo esto se convirtió en el punto de partida del psicoanálisis, al que se dedicó ininterrumpidamente el resto de su vida.

Freud fue galardonado con el Premio Goethe de la ciudad de Fráncfort por su actividad creativa. Es considerado uno los tres "maestros de la sospecha", junto a Karl Marx y Fiedricht Nietzsche.

 

 

Isaach de Bankolé

Azaroak

18

Noviembre

2022

18,00 H.

Doako sarrera 

Entrada gratuita 

AULA / GELA 

Isaach de Bankolé

Photomuseumek sustatutako eta Zarauzko Udalak babestutako kultura hedapenerako Aula/Gela programaren barruan, ostiral honetako saioa Isaach de Bankolé telebista eta zinema aktorearen inguruan izango da.

De Bankolé Boli Kostako Abiyan herrian jaio zen. Bere aitona-amonak Nigeriakoak dira. 1975ean Parisera joan zen eta fisika eta matematikako unibertsitate-ikasketak egin zituen. 

Yoruba, bambara, ingelesa, frantsesa, alemana eta italieraz hitz egiten du. Berrogeita hamar film baino gehiagotan hartu du parte eta 1987an aktore berri onenaren César saria jaso zuen Thomas Gilouren Black Mic-Mac filmean egindako lehen rol protagonistagatik. Zinema frantsesean oso ezaguna da, baita nazioartean ere, Chocolat, Casino Royale, Ghost Dog: The Way of the Samurai, Coffee and Cigarettes eta Black Panther filmetan egindako lanagatik.

 

AULA / GELA 

Isaach de Bankolé

Dentro del programa Aula/Gela de difusión cultural promovido por el Photomuseum y patrocinado por el Ayuntamiento de Zarautz la sesión de este viernes se centrará en el actor de cine y televisión Isaach de Bankolé.

De Bankolé nació en Abiyán, Costa de Marfil. Sus abuelos son de Nigeria. Se trasladó a París en 1975 y cursó estudios universitarios de física y matemáticas. Habla con fluidez el Yoruba, el bambara, el inglés, el francés, el alemán, y habla algo de italiano. Ha participado en más de cincuenta películas.

En 1987 obtuvo el premio César al mejor actor revelación por su primer papel protagonista en Black Mic-Mac de Thomas Gilou. Es muy conocido en el cine francés y también internacionalmente por sus papeles en Chocolat, Casino Royale, Ghost Dog: The Way of the Samurai, Coffee and Cigarettes y Black Panther. 

Robert Müller

Azaroak

11

Noviembre

2022

18,00 H.

Doako sarrera 

Entrada gratuita 

AULA / GELA 

Robert Müller

 

Photomuseumek sustatutako eta Zarauzko Udalak babestutako kultura hedapenerako Aula/Gela programaren barruan, ostiral honetako saioa Robert Müller argazki-zuzendariaren inguruan izango da.

Robert Müller "argiaren maisua" ezizenarekin ezaguna, zinemaren historiako argazki-zuzendari garrantzitsuenetakoa izan zen. Bere lana argiztapen naturala eta kolorearen erabileragatik nabarmentzen da, 1971n debutatu zuen “Summer in the city” lanarekin.  Wim Wenders alemaniar zuzendariarekin egindako hamar kolaborazioetako lehena izan zen, gerora “Paris, Texas” , “The Scarlet letter”,  “Alice in den Städten”  eta “Falsche Bewegun”  film luzeak egin zituzten.

Wendersekin egindako lanez gain, era berean, industriako beste handiekin lan egin zuen, hala nola, Lars Von Trierreekin “Dancer in the dark” eta “Breaking the waves” fimetan  edo Jim Jarmuschekin “Dead Man”, “Ghost Dog” eta “Dawn by law” lanetan.

Bere ibilbide etengabeak hainbat sari eta izendapen merezi izan zituen, tartean 2013ko Amerikako Argazki Zuzendarien Elkartearen “International Achievement Award” saria.

 

 

AULA / GELA 

Robert Müller

 

Dentro del programa Aula/Gela de difusión cultural promovido por el Photomuseum y patrocinado por el Ayuntamiento de Zarautz la sesión de este viernes se centrará en director de fotografía Robert Müller.

Robert Müller conocido como "el maestro de la luz”  fue  uno de los directores de fotografía más influyentes de la historia del cine. Su  obra destaca por su empleo de la iluminación natural y el uso del color, debutó en 1971 con “Summer in the city”, la primera de sus diez colaboraciones con el director alemán Wim Wenders. Entre las que se incluyen largometrajes de la talla de “Paris, Texas”,  “La letra escarlata”, “Alicia en las ciudades” o “Falso movimiento”.

Además de por trabajos con Wenders, el director de fotografía trabajó con otros grandes directores, tales como Lars Von Trier en “Bailar en la oscuridad” y “Rompiendo las olas” o con Jim Jarmusch en “Dead Man”, “Ghost Dog” o “Bajo el peso de la ley”.

Su intachable trayectoria le hizo merecedor de múltiples galardones y nominaciones, incluyendo el International Achievement  Award de la Sociedad Americana de Directores de Fotografía de 2013.

 

Leopoldo Zugaza

 

 ESKERRIK ASKO LEOPOLDO

GOIAN BEGO

 

 MUCHAS GRACIAS LEOPOLDO

DESCANSA EN PAZ

Odessa Film Studio

Urriak

28

Octubre

2022

18,00 H.

Doako sarrera 

Entrada gratuita 

AULA / GELA 

Odessa Film Studio

Photomuseumek sustatutako eta Zarauzko Udalak babestutako kultura hedapenerako Aula/Gela programaren barruan, ostiral honetako saioan Odessa film zinema-estudioa omenduko da.

Grossmanen "Myrograph" zinema-estudioa 1907tik egon zen Odesan, eta Ukrainan erregistratutako zaharrena izan zen, baina Odessa Film estudioa (Одеська кіностудія художніх фільмів, Ukranieraz), 1919ko maiatzaren 23an sortu zen, Ukrainako SSEko Odesako Gobernazioko Batzorde Betearazlearen erabakiz.

Hasiera batean, "Armada Gorriaren 41. dibisioko sail politikoko zinema politikoko saila" gisa agertzen zen, eta hemen filmatutako lehen film luzea Armiarmak eta Euliak izan zen. Jatorrizko estudioak gainbeheran sartu ziren Errusiako Gerra Zibilaren eta Ukrainako Independentzia Gerraren ondoren, jabeak jazarpen politikotik ihesi joan baitziren. 

1922an, "Filmen saila" Ukrainako argazki-zinemaren administrazioaren (VUFKU) Odesako filmen fabrikan berrantolatu zen. Horren mendeurrena betetzen da aurten. Mundu Gerraren geldialdiaren ondoren, 1955ean, Odesako Zinema estudioak bere ekoizpen zinematografikoari ekin zion berriro. 1956ko azaroaren 26an, Felix Mironer eta Marlen Khutsieven "Udaberria Zarechnaya kalean" filma estreinatu zen, gertaera esanguratsua izan zen, ez bakarrik estudioarentzat, baita zinema sobietar osoarentzat ere. Izan ere filma 30 milioi pertsonak baino gehiagok ikusi zuten.

2005ean, Odessa Film elkarte anonimo batean berrantolatu zen. Gaur egun, estudioez gain, zinema-museoa ere badago instalazio beretan, material ugarirekin.

 

 

AULA / GELA 

Odessa Film Studio

Dentro del programa Aula/Gela de difusión cultural promovido por el Photomuseum y patrocinado por el Ayuntamiento de Zarautz en la sesión de este viernes se homenajeará al estudio de cine Odessa Film.

El estudio de cine de Grossman "Myrograph" existió en Odesa desde 1907 y fue el más antiguo registrado en Ucrania, que le siguió el  Odessa Film Studio (Ucraniano: Одеська кіностудія художніх фільмів)  que fue fundado el 23 de mayo de 1919 por decisión del Comité Ejecutivo de la Gobernación de Odesa, RSS de Ucrania. 

En un principio, figuraba como "Sección de cine político del departamento político de la 41ª División del Ejército Rojo", y el primer largometraje rodado aquí fue "Arañas y moscas". Los estudios originales entraron en declive después de la Guerra Civil Rusa y la Guerra de Independencia de Ucrania, ya que sus propietarios emigraron huyendo de la persecución política.    En 1922, la "sección de películas" se reorganizó en la Fábrica de películas de Odesa de la Administración de cine fotográfico de Ucrania (VUFKU), del cual este año se cumple el centenario. Tras el parón de la guerra mundial, en 1955, el Estudio de Cine reanudó su propia producción cinematográfica. El 26 de noviembre de 1956, se estrenó la película de Felix Mironer y Marlen Khutsiev "Primavera en la calle Zarechnaya", que se convirtió en un evento significativo no sólo para el estudio, sino para todo el cine soviético. Película que fue vista por más de 30 millones de personas.

En 2005, Odessa Film se reorganizó en una sociedad anónima. Hoy en día además de los estudios, también existe un museo del cine en las mismas instalaciones con abundante material. 

 

Oliver Hirschbiegel

Urriak

21

Octubre

2022

18,00 H.

Doako sarrera 

Entrada gratuita 

AULA / GELA 

Oliver Hirschbiegel

Photomuseumek sustatutako eta Zarauzko Udalak babestutako kultura hedapenerako Aula/Gela programaren barruan, ostiral honetako saioa Oliver Hirschbiegel zinemagilearen inguruan izango da.

Oliver Hirschbiegel (Hanburgo, 1957), Alemanian jaio zen. Bere lehen filma “Das Experiment” (Esperimentua) eta  ondorengo “Mein Letzer” (Nire azkena) filmei esker, errekonozimendua lortu zuen zinemena munduan.

2004an Bernd Eichingerrek ekoiztutako Adolf Hitlerren azken egunei buruzko "Der Untergang" (Erorketa edo Hondoratzea) filma estreinatu zuen. Alemaniar nazionalitatea zuen zinemagile batek gai horri buruz garatutako lehen proiektua izan zen. Alemanian eztabaida sortu zuen buruzagi naziak aurkezteko moduagatik eta, bestalde, sari eta aintzatespen ugari irabazi zituen, Oscar sarietan atzerriko film onenaren izendapena barne.

Beste film aipagarri ugari zuzendu zituen, besteak beste,  Nicole Kidman eta Daniel Craig protagonista dituen "The Invasion" (Inbasioa, 2007), Liam Neeson eta James Nesbitt agertzen diren "Five Minutes of Heaven" ("Bost minutu zeruan", 2009) edota "Diana" (2013).

  

AULA / GELA 

Oliver Hirschbiegel

Dentro del programa Aula/Gela de difusión cultural promovido por el Photomuseum y patrocinado por el Ayuntamiento de Zarautz la sesión de este viernes se centrará en el cineasta Oliver Hirschbiegel.

Nacido en Alemania, Oliver Hirschbiegel (Hamburgo, 1957), logró su reconocimiento como cineasta tras su primer largometraje “Das Experiment” (El experimento) así como por  Mein letzter (Mi último).

En 2004 estrenó la película “Der Untergang” (La caída o El hundimiento), producida por Bernd Eichinger, sobre los últimos días de Adolf Hitler, la cual representó el primer proyecto sobre este tema desarrollado por un cineasta de nacionalidad alemana. Causó controversia en Alemania por la forma en que presentó a los líderes nazis y, por otro lado, ganó un gran número de premios y reconocimientos, incluida la nominación a mejor película extranjera en los Premios Óscar. 

Destacan varios títulos en su filmografía, tales como “The Invasion” (La invasión, 2007) protagonizada por Nicole Kidman y Daniel Craig, “Five Minutes of Heaven” (Cinco minutos de cielo, 2009) con Liam Neeson y James Nesbitt o el film “Diana” (2013).

 

Volker Schlöndorff

Urriak

14

Octubre

2022

18,00 H.

Doako sarrera 

Entrada gratuita 

AULA / GELA 

Volker Schlöndorff

 

Photomuseumek sustatutako eta Zarauzko Udalak babestutako kultura hedapenerako Aula/Gela programaren barruan, ostiral honetako saioa Volker Schlöndorff zinemagilearen inguruan izango da.

Alemanian jaioa, gurasoen etxea utzi eta Frantziako Bretainiako jesuiten barnetegi batera joan zen, hilabete pare batez frantsesa ikas zezan. Hiru urte egin zituen han. Bere ibilbide zinematografikoa Parisen hasi zuen, hamazazpi urte zituenean familiarekin bizitzera joan zenean. Zientzia politiko eta ekonomikoa ikasi zuen Sorbonan eta zuzendaritza IDHECen, zinema eskola ospetsuan, eta 1960an hasi zuen bere ibilbide profesionala Nouvelle Vague-ko zenbait filmetan zuzendari laguntzaile gisa: Alain Resnais-ekin.

Bere lehen filma 1965ean filmatutako film labur bat izan zen, Wen Kummert 's, Frantzian debekatu zena Aljeriako gerrari buruzkoa zelako. 1966an “Der Junge Törless” (Torless gaztea) zuzendu zuen, 60 urte lehenago Robert Musilek egindako eleberriaren egokitzapena. Film honek Alemaniako zinema berriaren aitzindarietako bat bihurtu zuen, Fassbinder edo Herzogekin batera.

Bere lanak jaso dituen sari ugarien artean, aipatzekoak dira ez-ingelesezko film onenaren Oscarra eta Urrezko Palma Cannesko Zinemaldian, Günter Grassen jatorrizko eleberrian oinarritutako “Die Blechtrommel” (latorrizko tanborra, 1979) filmak lortuak.  Aipatzekoa da, halaber, “Un amour de Swann” (Swann-en maitasun bat, 1983) film saritua, Marcel Prousten eleberri baten egokitzapena. Alain Delon aktoreak bere ibilbide osoan egin duen interpretaziorik onena izan daiteke.

AULA / GELA 

Volker Schlöndorff

Dentro del programa Aula/Gela de difusión cultural promovido por el Photomuseum y patrocinado por el Ayuntamiento de Zarautz la sesión de este viernes se centrará en el cineasta Volker Schlöndorff.

Nacido en Alemania, dejó la casa de sus padres para ir a un internado jesuita en la Bretaña francesa con intención de aprender francés durante un par de meses. Se quedó tres años allí. Iniciaría su carrera cinematográfica en París, a donde se mudó con su familia cuando tenía diecisiete años. Estudió ciencia política y económica en La Sorbona y dirección en IDHEC, la famosa escuela de cine. Comenzó su carrera profesional en 1960 como asistente de dirección con Alain Resnais en varias películas de la Nouvelle Vague.

Su primera película fue un cortometraje rodado en 1965, Wen Kummert's, que fue prohibido en Francia porque trataba sobre la guerra de Argelia. Dirigió en 1966 “Der Junge Törless”  (El joven Törless), adaptación de la novela de Robert Musil. Esta película lo convirtió en uno de los puntales, junto a Fassbinder o Herzog, del nuevo cine alemán. 

Entre los numerosos premios que ha recibido su obra destacan el Óscar a la mejor película de habla no inglesa y la Palma de Oro en el Festival de Cine de Cannes logrados por “Die Blechtrommel” (El tambor de hojalata, 1979), basada en la novela original de Günter Grass. Otra película a destacar es la premiada “Un Amour de Swann” (El amor de Swann, 1983), adaptación de una novela de Marcel Proust, posiblemente la mejor interpretación del actor Alain Delon en toda su carrera.

 

Page 7 of 31