• A

Expresiones artísticas de las grandes civilizaciones V: El Renacimiento

MARTXOAK

22

MARZO

2019

18,00 H.

Doako sarrera

Entrada gratuita

AULA / GELA

Errenazimentua

Photomuseumek  sustatu eta Zarauzko Udalak babestutako Aula/Gela kulturaren difusiorako programaren barruan, ostiral honetako saioa arte adierazpenei buruzko zikloaren bosgarrengoa izango da. Zehazki, Errenazimentuari buruzkoa izango da.

Artearen bidez, mendebaldeko eta ekialdeko inperioek beren nagusitasuna erakusten zuten gainerako herrialdeei. Helburu bera zuten, baina artistaren kontzeptuarekin era desberdinetan jokatzen zuten. Michelangelo edo Caravaggio bezalako artistak txalotzen zituzten Europan, bitartean, Akbar enperadoreak Indiako artea aldatu zuen. Meskita urdinak edota San Pedroko Basilikak bi munduen arteko erronka erakusten duten lan arkitektoniko apartak dira. tako testigantza ere.

AULA / GELA 

El Renacimiento

 Dentro del programa Aula/Gela de difusión cultural promovido por el Photomuseum y patrocinado por el Ayuntamiento de Zarautz la sesión de este viernes será la quinta del ciclo sobre las manifestaciones artísticas. En concreto, girará en torno al Renacimiento.

A través del arte, los imperios de este a oeste, mostraban su superioridad al resto del mundo. El mismo objetivo, distintas formas de lidiar con la figura del artista. Mientras los artistas como Miguel Ángel o Caravaggio eran aclamados en Europa, el emperador Akbar cambió el arte en la India. Obras arquitectónicas como la mezquita azul o la basílica de San Pedro muestran la competencia que existía entre los dos mundos, dejando un legado de esta época histórica.

 

 

 

Expresiones artísticas de las grandes civilizaciones VI: Cruce de culturas

MARTXOAK

29

MARZO

2019

18,00 H.

Doako sarrera

Entrada gratuita

AULA / GELA

Kulturen gurutzatzea

Photomuseumek  sustatu eta Zarauzko Udalak babestutako Aula/Gela kulturaren difusiorako programaren barruan, ostiral honetako saioa arte adierazpenei buruzko zikloaren seigarrengoa izango da. Zehazki, kulturen gurutzatzeak ekarri zituzten aldaketa artistikoei buruzkoa izango da.

Saio honetan kultura oso ezberdinen arteko lehen kontaktu horiek izan zituzten eragin artistikoak azaltzen dira. Beningo brontze estatuak, El Greco-ren pintura barrokoak edota Johannes Vermeeren koadroek zibilizazioen arteko talka hori eta inperio handien eragina irudikatzen dituzte.

AULA / GELA 

Cruce de culturas

 Dentro del programa Aula/Gela de difusión cultural promovido por el Photomuseum y patrocinado por el Ayuntamiento de Zarautz la sesión de este viernes será la sexta del ciclo sobre las manifestaciones artísticas. En concreto, girará en torno al cruce cultural y su influencia en el ámbito artístico.

En esta sesión se analizarán las consecuencias artísticas de ese primer contacto entre culturas muy diversas. Las estatuas de bronce de Benin, las pinturas barrocas de El Greco, o los cuadros de Johannes Vermeer representan este choque de civilizaciones y la influencia de los grandes imperios.

Expresiones artísticas de las grandes civilizaciones VII: Luz y color

APIRILAK

12

ABRIL

2019

18,00 H.

Doako sarrera

Entrada gratuita

AULA / GELA

Argia eta kolorea

Photomuseumek  sustatu eta Zarauzko Udalak babestutako Aula/Gela kulturaren difusiorako programaren barruan, ostiral honetako saioa arte adierazpenei buruzko zikloaren zazpigarrengoa izango da. Zehazki, argia eta koloreei buruzkoa izango da.

Oraingoa, aztertuko dira artistek koloreak eta argitasuna nola landu diztuzten mendeetan zehar, bai pinturan, bai arkitekturan. 

Arkitekturari dagokionez, katedraletako apaindurak aintzat hartuko dira batez ere. Margoan, aldiz, olioaren teknikaren bilakaera eta argi-ilunaren teknika izango dira hizpide.

 

AULA / GELA 

Luz y color

Dentro del programa Aula/Gela de difusión cultural promovido por el Photomuseum y patrocinado por el Ayuntamiento de Zarautz la sesión de este viernes será la séptima del ciclo sobre las manifestaciones artísticas. En concreto, girará en torno al estudio de la luz y el color.

Se analizará la manera en que los artistas entendieron la relación entre los colores y la luminosidad a través de los siglos, tanto en pintura como en arquitectura. 

En la arquitectura, se estudiarán sobre todo las decoraciones de las catedrales, mientras que en pintura, se hará hincapié en la evolución de la técnica del óleo y del claroscuro

 

Stanley Donen

APIRILAK

26

ABRIL

2019

18,00 H.

Doako sarrera

Entrada gratuita

AULA / GELA

 Stanley Donen

 Photomuseumek  sustatu eta Zarauzko Udalak babestutako Aula/Gela kulturaren difusiorako programaren barruan, ostiral honetako saioa Stanley DonEn zinemagileari  eskainiko zaio.

Stanley Donen koreografoa, dantzaria eta zinema zuzendari estatubatuarra. Zinema-musikalaren maisutzat jotzen da, bere lanen artean daude besteak beste; Un día en Nueva York,  Cantando bajo la lluvia edo Siempre hace buen tiempo. Aipatu beharra dago komedia-errealizazioan ere nabarmendu zela, Indiscreta, Charada edo Dos en la carretera berak burututako filmak dira.

 

AULA / GELA

 Stanley Donen

 Dentro del programa Aula/Gela de difusión cultural promovido por el Photomuseum y patrocinado por el Ayuntamiento de Zarautz la sesión de este viernes se dedicará al cineasta Stanley Donen

Stanley Donen coreógrafo, bailarín y director de cine estadounidense. Es considerado como uno de los maestros del cine musical, en su larga trayectoria encontramos títulos tan significativos como Un día en Nueva York,  Cantando bajo la lluvia o Siempre hace buen tiempo por citar algunos. También destacó en la realización de comedias, tales como Indiscreta, Charada o Dos en la carretera.

 

 

 

Expresiones artísticas de las grandes civilizaciones VIII: Revolución industrial

MAIATZAK 

10

MAYO

2019

18,00 H.

Doako sarrera

Entrada gratuita

AULA / GELA

 Zibilizazio handietako arte adierazpenak VIII:

Industria-iraultza

Photomuseumek  sustatu eta Zarauzko Udalak babestutako Aula/Gela kulturaren difusiorako programaren barruan, ostiral honetako saioa arte adierazpenei buruzko zikloaren zortzigarrengoa da. Zehazki, Industria-iraultzari buruzkoa izango da.

Oraingoan, industria-iraultzak Europara ekarritako aldaketa handiak aztertuko dira,  argazkigintza esaterako. Mundu berri horretan bizi izan ziren artisten erreakzioak ere, ikertuko dira: inpresionismoa, orientalismoa, edo argazkigintza dokumentala. Azken finean, bere lanak aberasteko asmoz, artista askok beste kulturen eragina izan zuten, horien artean Pablo Picassok.

AULA / GELA

 Expresiones artísticas de las grandes civilizaciones VIII:

 Revolución industrial

Dentro del programa Aula/Gela de difusión cultural promovido por el Photomuseum y patrocinado por el Ayuntamiento de Zarautz la sesión de este viernes será la octava del ciclo sobre las manifestaciones artísticas. En concreto, girará en torno a la revolución industrial.

Se analizarán los grandes cambios que trajo la Revolución Industrial a Europa, tales como el invento de la fotografía. También se repasarán las reacciones de los artistas que formaron parte de este mundo nuevo: impresionismo, orientalismo, o la fotografía documental. De hecho, muchos artistas, se inspiraron en otras culturas para enriquecer sus obras, entre ellos Pablo Picasso.

 

 

Cine experimental ruso / Zinema esperimental errusiarra

MAIATZAK 

24

MAYO

2019

18,00 H.

Doako sarrera

Entrada gratuita

AULA / GELA

Photomuseumek  sustatu eta Zarauzko Udalak babestutako Aula/Gela kulturaren difusiorako programaren barruan, ostiral honetako saioa abangoardia sobietarrari buruzkoa izango da.

Bertan, Dziga Vértov zinemagilearen lana aztertuko da. Izan ere, “Kameradun gizona”  (1929) dokumental esperimentalaren egileak erabat aldatu zuen genero hori. “Kinoki” (Zinema-Begia) taldeko kidea zenez, zinema konbentzionalaren elementu guztien aurka zegoen, esaterako: aktore profesionalen, aurre idatzitako gidoien, dekoratuen edota argiztapen artifizialen erabileraren kontra zegoen.

Bere helburua “egia” harrapatzea zen,  gaurkotasuneko zatiak elkartuz.

 

AULA / GELA

Dentro del programa Aula/Gela de difusión cultural promovido por el Photomuseum y patrocinado por el Ayuntamiento de Zarautz la sesión de este viernes girará en torno a la vanguardia soviética.

Se centrará en el cineasta Dziga Vértov, autor de obras experimentales, como “El hombre de la cámara” (1929), que revolucionaron el género documental. Como miembro del grupo llamado “Kinoki” (Cine-Ojo), Vértov rechazó todos los elementos del cine convencional: desde la escritura previa de un guión hasta la utilización de actores profesionales, pasando por el rodaje en estudios, los decorados, la iluminación, etc.

Su objetivo era captar la "verdad" cinematográfica, montando fragmentos de actualidad.

Vasco-navarro trena / Tren vasco-navarro

MAIATZAK 

31

MAYO

2019

18,00 H.

Doako sarrera

Entrada gratuita

AULA / GELA

Photomuseumek sustatu eta Zarauzko Udalak babestutako Aula/Gela kulturaren difusiorako programaren barruan, ostiral honetako saioa Vasco-Navarro izeneko trenari buruzko dokumentala eskainiko da.

Vasco-Navarro trenak lotu zituen Gipuzkoa, Araba eta Nafarroa, 143 kilometroko burdinbidearekin. Leku bakoitzean jendeak izen bat eman zion: Transarlabariano, Trenico, Cangrejero…

Obrak 1887an hasi eta 40 urtez luzatu ziren, arazo ekonomiko eta tekniko ugari sortu zirelako. Oztopoak gaindituta, oso tren modernoa eta garrantzitsua izan zen bere garaian; komunikazioa eta industria garapena bizkortu zituen, eta zeharo aldatu zuen herritarren bizimodua. Azkeneko joan etorriak 1967an egin zituen.

 

AULA / GELA

Dentro del programa Aula/Gela de difusión cultural promovido por el Photomuseum y patrocinado por el Ayuntamiento de Zarautz en la sesión de este viernes se proyectará un documental sobre el Tren Vasco-Navarro.

El Vasco-Navarro con sus 143 kilómetros de vías, unió los territorios de Gipuzkoa, Álava y Navarra. La gente, en cada sitio, lo denominaba de manera distinta: Transarlabariano, Trenico, Cangrejero…

Las obras comenzaron en 1887 y se alargaron 40 años, debido a números problemas que surgieron tanto económicos como técnicos. Superadas las dificultades se convirtió en un tren moderno e importante para la época que agilizó la comunicación y el desarrollo industrial y cambió totalmente el modo de vida de los ciudadanos.  El último viaje lo realizó en 1967.

 

Recordando a Daniel Txopitea Gogoratzen

EKAINAK

07

JUNIO

2019

18,00 H.

Doako sarrera

Entrada gratuita

AULA / GELA

Photomuseumek sustatu eta Zarauzko Udalak babestutako Aula/Gela kulturaren difusiorako programaren barruan, ostiral honetako saioa orain dela bi hamarkada zendu zen Daniel Txopieta margolariaren figura gogoratu eta aztertuko da. Horretarako, bere alaba Ainizek ekoiztutako Vida & Obra dokumentala proiektatuko da.

Dokumentalaz gain, Ainize Txopiteak bi erakusketa aurkeztu eta komisariaratu ditu: 

Aurrena Garaietako ikuslea, Donostiako Koldo Mitxelena Kulturuneko Ganbara Aretoan aurkeztua. Oraintsu itxia, bere ibilbide piktoriko emankorretik aukeraketa zabala aurkeztu zen, irudipen femeninoaren gaia ardatz zuelarik.

Eta, bigarrena Geometriak eta Fikzioak,  Durangoko Arte eta Historia Museoa datorren uztailaren 7ra arte ikusgai denak,  jarraipena ematen dio aurreko erakusketari. Bertan, 1997ra arte Zarautzen bizi izan zen artistaren marrazki originalak bilduz eta artista honen aurreneko eta azken sasoiko sintesi eskematiko nabarmentzen direlarik.

Proiekzioaren ondoren, Ainize Txopietak dokumentalaren ekoizleak eta aipatutako erakusketen komisarioak, Daniel Txopitearen bizitzan eta ibilbide piktorikoan sakontzeko asmoz mahai-ingurua zuzenduko du.

 

AULA / GELA

Dentro del programa Aula/Gela de difusión cultural promovido por el Photomuseum y patrocinado por el Ayuntamiento de Zarautz la sesión de este viernes se dedicará a recordar y analizar la figura de pintor Daniel Txopitea fallecido hace dos décadas. Para ello, se proyectará Vida & Obra, documental producido por la hija del pintor, Ainize.

Ainize Txopitea, además del documental, también ha presentado y comisariado dos exposiciones:

La primera La Espectadora de los Tiempos en la sala Ganbara del Koldo Mitxelena Kulturunea de Donostia/San Sebastián. Recientemente clausurada, recogió una amplia selección de cuadros sobre la figuración femenina extraídos de su amplia trayectoria pictórica.

La segunda exposición, titulada Geometrías y Ficciones que se exhibe en el Museo de Arte e Historia de Durango, hasta el próximo 7 de julio, y que da continuidad a la anterior abarcando dibujos originales y enfatiza una síntesis más esquematizada de la primera y última etapa en la obra de este artista residente en Zarautz hasta 1997.

Tras la proyección Ainize Txopitea, productora del documental y comisaria de las exposiciones citadas, dirigirá una charla-coloquio que servirá para profundizar en la trayectoria vital y pictórica de Daniel Txopitea.

Emilia Valencia, hitzaldia eta mahai-ingurua. Charla-coloquio

EKAINAK

14

JUNIO

2019

18,00 H.

Doako sarrera

Entrada gratuita

AULA / GELA

Photomuseumek  sustatu eta Zarauzko Udalak babestutako Aula/Gela kulturaren difusiorako programaren barruan, Emili Valencia, “Gauza xumen xarma” erakusketaren egilea, izango dugu hizlari ostiral honetako saioan. 

Emilia Valenciak ibilbide zabala du argazkigintza munduan, alderdi artistikoa lantzearekin batera, irakaskuntzan ere lanean dihardu. Bere argazkilariak hainbat museo eta galerietan erakutsi ditu, gure kasua den bezala. Baina horretaz gain, azpimarratzea nahi dugu eremu honetan dituen ezaguerak partekatzeko irakaskuntza alorrean egindako lan aparta. Izan ere, Madrilgo Complutense eta Francisco de Vitoria Unibertsitateetan argazkigintza eta irudia jakintzagaien irakaslea da eta hainbat lekutan ematen ditu klaseak, hitzaldiak, konferentziak, mintegiak, lantegi monografikoak, etab..

Ospetsuak dira bere era askotariko ikastaroak, bai hasiberrientzakoak, bai eskarmentu handiko ikasleentzat zuzenduta dauden bodegoi, erretratu, paisai edota autorretratu mintegi espezializatuak. Baita antzinako teknikei edota argazki-moldaketei buruzkoak ere.

Lehen aipatutakoaz gain, argazkilaritza arloko hainbat aldizkarietan argitaratzaile eta idazle lanak burutu ditu (Fotosentrelíneas, Super Foto Digital, Real Sociedad Fotográfica, Digital Foto...); erakusketa-komisarioa izan da eta zenbait argazki-lehiaketako epailea ere bai.

 

AULA / GELA

Dentro del programa Aula/Gela de difusión cultural promovido por el Photomuseum y patrocinado por el Ayuntamiento de Zarautz la sesión de este viernes correrá a cargo de Emilia Valencia, autora de la exposición “De parte de las cosas sencillas”. 

Emilia Valencia cuenta con una amplia trayectoria en el mundo de la fotografía, abarcando desde la labor artística hasta la docencia. Su trabajo como fotógrafa se ha mostrado en museos y galerías en varias exposiciones como es nuestro caso. Pero además, quisiéramos recalcar su gran labor difundiendo sus conocimientos en este medio artístico siendo profesora de fotografía e imagen en la Universidad Complutense y en la Universidad Francisco de Vitoria de Madrid o impartiendo clases, charlas, conferencias, seminarios, talleres monográficos, etc. 

De hecho, son muy codiciados sus cursos de fotografía de distintos niveles desde iniciación hasta cursos específicos de fotografía de género (bodegón, retrato, autorretrato, paisaje, etc.) y también de perfeccionamiento, técnicas antiguas o retoque fotográfico.

Además de lo anteriormente citado, ha sido editora y/o redactora en diversos medios de información especializados en fotografía (Fotosentrelineas, Súper Foto Digital, Real Sociedad Fotográfica, Digital Foto...), ha realizado labores de comisariado de exposiciones y ha formado parte del jurado en distintos concursos de fotografía.

 

Iheslarien krisia I / Crisis de los refugiados I

UZTAILAK

05

JULIO

2019

18,00 H.

Doako sarrera

Entrada gratuita

AULA / GELA

Photomuseumek  sustatu eta Zarauzko Udalak babestutako Aula/Gela kulturaren difusiorako programaren barruan, ostiral honetako saioa mundu guztiko iheslarien krisiari buruzkoa izango da.

Neurrigabeko gaurko egoeraren inguruan, hots, herri desberdinetako errefuxiatu-esparru eta gatazkaren mamiaren gainean. Baita ere laguntza denentzat ez dela iristen ere, aldarrikatuko da. Izan ere, 65 milioi pertsonek baina gehiagok atzean utzi dituzte beraien etxeak, eta tamalez, beraien bizi berria ez dakite ez non ezta noiz hasiko den.

 

AULA / GELA

 

Dentro del programa Aula/Gela de difusión cultural promovido por el Photomuseum y patrocinado por el Ayuntamiento de Zarautz la sesión de este viernes girará en torno a la crisis de los refugiados en todo el mundo.

Se abordará la desbordante situación actual, en los campos de refugiados de los diferentes países afectados y también en el foco del conflicto. Así como la insuficiente ayuda, soporte y apoyo para más de 65 millones de personas que han tenido que abandonar sus hogares en busca de una nueva vida, que no saben cuándo ni dónde comenzará. 

 

Página 14 de 23